Language.Exchange

Kawagoe Language Exchange

  1. Language exchange
  2. > City >
  3. 🇯🇵 Kawagoe

 

umechan
Umechan
JP Kawagoe, Japan
He speaks :  Japanese
  <=>  
He looks for :  English language exchange
Viêt Namese language exchange
Hi. I am Japanese university student, and 21 years old. I learn Vietnamese and English. In fact, I have been to Vietnam two times. I want to make friends, and I want to learn foreign language together. Of course, I can help you to improve your Japanese. My hobby is travelling, growing plants, running. Let's talk!! Nice to meet you. Xin chào. Tôi là sinh viện của trường đại học ở Nhật Bản. Tôi là 21 tuổi. Tôi học tiến Việt và tiến Anh. Tôi muốn nói chyuện. Tôi có thể dạy tiếng Nhật. Tôi thích đi du lịch, nuôi rau.