Language.Exchange

Exchange with Sofiayupton

 

sofiayupton
First name sofia
City Vitoria Gasteiz
Native country PE Peru
Current country ES Spain
Age 20
Gender Female
Native language ES Spanish
EU Basque
Studied language KO Korean
EN English

 

Instagram XXXXXXX
KakaoTalk XXXXXXX
For members only

Description

Hola, soy Sofia me encantaría aprender muchos idiomas, pero en especial coreano

New message


sofiayupton
First name sofia
City Vitoria Gasteiz
Current country ES Spain
Native language ES Spanish
EU Basque
Studied language KO Korean
EN English
New message
Get help from your friend to learn foreign languages!