Language.Exchange

Exchange with Pinheiro

 

pinheiro
First name Gabriel Pinheiro
City Belo Horizonte, Minas Gerais
Native country BR Brazil
Current country BR Brazil
Age 16
Gender Male
Native language PT Portuguese
Studied language ES Spanish
FI Finnish
JA Japanese
EN English

 

Discord XXXXXXX
Instagram XXXXXXX
Telegram XXXXXXX
Twitter XXXXXXX
WhatsApp XXXXXXX

Description

Meu apelido é Pinheiro, e sou de Belo Horizonte, Brasil. Gosto de ler, estudar, animes, mangás e séries.
Português (Brasil), é meu idioma materno.
Puedo comunicarme bien en español.
日本語はレベルN4-3です.
I am a begginer in English.

Let's talk!

New message


pinheiro
First name Gabriel Pinheiro
City Belo Horizonte, Minas Gerais
Current country BR Brazil
New message
Get help from your friend to learn foreign languages!