Language.Exchange

Exchange with Mkierans

 

mkierans
First name Michael
City Prague 7
Native country CZ Czech Republic
Current country CZ Czech Republic
Age 72
Gender Male
Native language EN English
FR French
Studied language CS Czech

 

Email XXXXXXX
Skype XXXXXXX
Phone XXXXXXX
WhatsApp XXXXXXX

Description

I am a Canadian native/citizen, Czech resident who has lived in the Czech Republic for 25 years. I was a lawyer for 20 years in Canada and used to own and operate two coffee bars in Prague called Kava Kava Kava. I currently teach English to all kinds of students but my specialty is Legal English which I teach to Czech lawyers and judges. My native tongue is English but I can also speak basic French and have been trying to learn Czech since moving here. My hobbies are running and volleyball and family web sites.

Jsem kanadský rodák / občan, český občan, který žije v České republice 25 let. 20 let jsem pracoval jako právník v Kanadě a vlastnil a provozoval dva pražské kavárny Kava Kava Kava. V současné době učím angličtinu pro všechny druhy studentů, ale mým specializací je právní angličtina, kterou učím české právníky a soudce. Mým rodným jazykem je angličtina, ale umím také základní francouzštinu a od doby, co jsem se sem přestěhoval, se snažím naučit česky. Mezi mé koníčky patří běh a volejbal a rodinné webové stránky.

New message


mkierans
First name Michael
City Prague 7
Current country CZ Czech Republic
Native language EN English
FR French
Studied language CS Czech
New message
Get help from your friend to learn foreign languages!