Language.Exchange

Exchange with Badiszg

 

badiszg
First name Badis
City Ain M'lila
Native country DZ Algeria
Current country DZ Algeria
Age
Gender Male
Native language AR Arabic
FR French
Studied language EN English

 

Email XXXXXXX
Facebook XXXXXXX
Instagram XXXXXXX
Telegram XXXXXXX
Phone XXXXXXX
Twitter XXXXXXX
Viber XXXXXXX
WhatsApp XXXXXXX
For members only

Description

Hello There❗️

I hope you're fine, I'm Badis and I'm from Algeria 🇩🇿

I wanna learn the English language, I can help you fo learn Arabe language

+Thank you All friends

New message


badiszg
First name Badis
City Ain M'lila
Current country DZ Algeria
Native language AR Arabic
FR French
Studied language EN English
New message
Get help from your friend to learn foreign languages!