Language.Exchange

Armenia Language Exchange

  1. Language exchange
  2. > Country >
  3. 🇦🇲 Armenia

 

aza_aza
She speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello, My name is A. and I live in in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn Armenian and Russian in exchange.
rubengukasyan
He speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
He looks for :  Japanese language exchange
English language exchange
Korean language exchange
HI! my name is Ruben. Hi my name is Ruben.I'm 17 years old man and I study in school. I'm from Armenia.I'd like to have friends from others countries and maybe relationships. I like to play video games, lesen to rock music, travel and more.:)
monicaross__
She speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello, My name is Monica. I'm 21 years old and I live in Yerevan, in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn Armenian and Russian in exchange.
tatushik
She speaks :  Armenian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello, My name is tatev. I'm 25 years old and I live in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English . I'd be happy to help you to learn in English..
samchin
He speaks :  Armenian
  <=>  
He looks for :  Chinese (Mandarin) language exchange
Hello. I am an Armenian with engineering background, who is greatly interested in learning new languages. Beside native, I know English and Russian, which can serve as grounds if someone (preferably a native language carrier) is willing to make friends and exchange his/her Chinese with me through any means of communication.
nelline
She speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello, My name is Nelli and I live in in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn Armenian and Russian in exchange.
ritulik
She speaks :  English
Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Heyy my name is Rita. I live in Armenia🇦🇲 I’m 16yo. My favorite artist is a Shawn Mendes. Im trying to improve my English
thepolyglotist
She speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Spanish language exchange
I want to practice languages which I know:)
davidvardanyaan
He speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
He looks for :  English language exchange
I would like to practise my English. I'd be happy to help you to learn Armenian or Russian in exchange.
naziki
She speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello My name is Nazik I'm looking for someone to speak in English. In exchange, I'd be happy to help with conversation in Armenian as well! I like to travel and to learn other cultures. I am a software developmer
matreshka
She speaks :  Russian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello, My name is Mara and I live in Yerevan, in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn Russian in exchange.
karenaxa
He speaks :  English
Armenian
Russian
  <=>  
He looks for :  Spanish language exchange
Chinese (Mandarin) language exchange
Hello, My name is Karen and I live in in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study Spanish and Chinese (Mandarin). I'd be happy to help you to learn English, Armenian and Russian in exchange.
vaheosipyan
He speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
He looks for :  English language exchange
My name is Vahe. I am from Armenian. I want my improve English.Please help me. Thank in advenced)))
irenahov
She speaks :  English
Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  French language exchange
Hebrew language exchange
German language exchange
Greek language exchange
Spanish language exchange
Hello, My name is Irena and I live in Yerevan, in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study Hebrew and Greek. I'd be happy to help you to learn English, Armenian and Russian in exchange.
077701064
She speaks :  Armenian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
French language exchange
Korean language exchange
Hello, My name is Даниелян. I'm 21 years old and I live in in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English, French and Korean. I'd be happy to help you to learn Armenian in exchange.
arp111
She speaks :  Armenian
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello, My name is Arpi. I'm 21 years old and I live in in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn Armenian in exchange.
narek77
He speaks :  Armenian
  <=>  
He looks for :  Russian language exchange
English language exchange
Hi, my name is Narek. I'm from Armenian, speak in armenian and russian, practice in english and russian)
methotrexate
He speaks :  Armenian
Russian
  <=>  
He looks for :  English language exchange
Hello, My name is Sergo. I'm 29 years old and I live in Yerevan, in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn Armenian and Russian in exchange.
salome
She speaks :  English
Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  Ukrainian language exchange
Hello, I'm Armenian and live in Armenia. I'm here because I like helping people learn English for free here, but without Skype, because I do not have Skype, Vibers, WhatsApp and Facebook. Здравствуйте,Я армянка и живу в Армении.Я здесь, потому что мне нравятся помогать людям изучать английский язык бесплатно здесь,но без Скайпа,потому что у меня нет Скайпа ,Вайбера ,Ватсаппа и Фейсбука. Բարև ձեզ,ես հայ եմ և ապրում եմ Հայաստանում:Ես այս կայքում եմ նրա համար,որ օգնեմ հայերին անգլերեն սովորել այստեղ անվճար և առանց սկայպի:Ուրախ կլինեմ,որ ինձ գրեք:Ես չունեմ Ֆեյսբուք,Վացապ,Սկայպ,Վայբեռ,Վկ,Ինստագրամ և չեմ օգտվում այդ կայքերից:
vardanva
He speaks :  Armenian
  <=>  
He looks for :  English language exchange
Hello, My name is Vardan and I live in in Armenia. I am looking for a language exchange partner to study English. I'd be happy to help you to learn Armenian in exchange.