Language.Exchange

Prague 7 Language Exchange

  1. Language exchange
  2. > City >
  3. Prague 7

 

mkierans
He speaks :  English
French
  <=>  
He looks for :  Czech language exchange
I am a Canadian native/citizen, Czech resident who has lived in the Czech Republic for 25 years. I was a lawyer for 20 years in Canada and used to own and operate two coffee bars in Prague called Kava Kava Kava. I currently teach English to all kinds of students but my specialty is Legal English which I teach to Czech lawyers and judges. My native tongue is English but I can also speak basic French and have been trying to learn Czech since moving here. My hobbies are running and volleyball and family web sites. Jsem kanadský rodák / občan, český občan, který žije v České republice 25 let. 20 let jsem pracoval jako právník v Kanadě a vlastnil a provozoval dva pražské kavárny Kava Kava Kava. V současné době učím angličtinu pro všechny druhy studentů, ale mým specializací je právní angličtina, kterou učím české právníky a soudce. Mým rodným jazykem je angličtina, ale umím také základní francouzštinu a od doby, co jsem se sem přestěhoval, se snažím naučit česky. Mezi mé koníčky patří běh a volejbal a rodinné webové stránky.