Deagu Language Exchange - Find partners to practice languages

Language.Exchange

Deagu Language Exchange

Language exchange > City >
  1. Deagu

 

ngocjade9988
Ngocjade9988
KR Deagu, Korea
She speaks :  Korean
Viêt Namese
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Hello ,I''m Bitna .I'm Vietnamese but I live in Korea 10 years , I marry with Korean man and i live in Korea 10 year. I want to learn English , and i can teach you Korean and Vietnamese, 안녕하세요. 저는 우빛나예요. 저는 베트남사람이고 한국 남자과 결혼해 서 한국에 산 지 10년 되었어요. 저는 영어공부 하고 싶고 당신에게 베트남어와 한국어를 가르칠 수 있어요 . Xin chào tôi là Bitna ,tôi là người Việt Nam nhưng tôi đã sống ở Hàn Quốc được 10 năm rồi, TÔI MUỐN HỌC TIẾNG ANH VÀ TÔI CÓ THỂ DẠY CHO BẠN TIẾNG HÀN QUỐC VÀ TIẾNG VIỆT NAM.
1helove
1helove
KR Deagu, Korea
She speaks :  Korean
  <=>  
She looks for :  English language exchange
Chinese language exchange
hi everyone my name is wonhee.i really want to practice my english with your guys and talk about anyting u want.so pls chat with me !