Language.Exchange

Armenia Language Exchange

  1. Language exchange
  2. > City >
  3. Armenia

 

nina13367
She speaks :  Arabic
English
French
  <=>  
She looks for :  Spanish language exchange
Italian language exchange
Russian language exchange
French language exchange
Hello! i'm here to practice these languages, as for russian im focusing more on the pronunciation. If you want to practice the languages mentioned above feel free to contact me. Je parle français courament mai j'ai quand même besoin d'aide, si vous êtes interessé n'heziter pas a me contacter je serai contente de pratiquer un peu. Je fais beaucoup d'erreurs et j'ai besoin d'aide avec la grammaire and l'orthographe (apparement mdr) Merci!
salome
She speaks :  English
Armenian
Russian
  <=>  
She looks for :  Ukrainian language exchange
Hello, I'm Armenian and live in Armenia. I'm here because I like helping people learn English for free here, but without Skype, because I do not have Skype, Vibers, WhatsApp and Facebook. Здравствуйте,Я армянка и живу в Армении.Я здесь, потому что мне нравятся помогать людям изучать английский язык бесплатно здесь,но без Скайпа,потому что у меня нет Скайпа ,Вайбера ,Ватсаппа и Фейсбука. Բարև ձեզ,ես հայ եմ և ապրում եմ Հայաստանում:Ես այս կայքում եմ նրա համար,որ օգնեմ հայերին անգլերեն սովորել այստեղ անվճար և առանց սկայպի:Ուրախ կլինեմ,որ ինձ գրեք:Ես չունեմ Ֆեյսբուք,Վացապ,Սկայպ,Վայբեռ,Վկ,Ինստագրամ և չեմ օգտվում այդ կայքերից:
joba1122
He speaks :  Spanish
  <=>  
He looks for :  English language exchange
Quiero interactuar con nuevas personas. Hacer amigo y aprender mucho.
doritefi
She speaks :  Spanish
  <=>  
She looks for :  Korean language exchange
I am an english teacher. Archery, singing and writing are my hobbies. I love learning new languages so I can learn from other cultures and also share mine!